Lühitutvustus
Vahupoisid OÜ äritegevuse käivitamist ja arendamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond 14 954,06 euroga. Toetuse eest soetatakse põhivara ja viiakse läbi turundustegevused.